PELCO home

Firma Ronyo Technologies zajmuje się produkcją unikalnych systemów perymetrycznych opartych na bezprzewodowych detektorach RFID.
Zastosowania rozwiązań:

  • system ochrony obwodowej do zabezpieczania obiektów przemysłowych, lotnisk, stadionów, ujęć wody pitnej, zakładów obrotu materiałami niebezpiecznymi, obiektów militarnych oraz granic państwa,
  • monitorowanie osób pracujących w środowisku o podniesionym ryzyku (również strefy EX)
  • monitorowanie przemieszczania się osób, lokalizacji, detekcji bezruchu, detekcji pozycji leżącej, przycisk „SOS”,
  • monitorowanie obiektów w ruchu (np. wózki widłowe – lokalizacja, ograniczenie prędkości, wykrycie uderzenia, itp.),
  • monitorowanie eksponatów przed kradzieżą (np. muzea, obiekty sakralne).